schoolbestuur

Schoolbestuur

Gegevens schoolbestuur

Prizma vzw
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53
8870 Izegem
051 15 11 10
KBO 0414.746.462


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de begeleiding vanuit het KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen).

Onze scholengemeenschap Prizma (Izegem-Ingelmunster-Lendelede) omvat:

9 basisscholen

Izegem:
Sint-Pieter Emelgem, Sint-Rafaël, Heilige Familie Bosmolens, Heilig Hart, De Stadsparel, De Zonnebloem

Ingelmunster:
De Wegwijzer, Onze-Lieve-Vrouw

Lendelede:
De Talententuin

6 secundaire scholen

Izegem:
Middenschool Izegem,Campus College, Campus IdP, Campus VTI

Ingelmunster:
Middenschool Ingelmunster

Lendelede:
Middenschool Lendelede

De missie van Prizma

Vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat. Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.

De visie van Prizma

Zich thuis voelen
Talenten maximaal ontplooien
Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren
Zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling
Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt

Voorzitter: Dhr. Vallaeys Jean-Paul
Secretaris: Dhr. Lagae Tom
Penningmeester: Dhr. Geldof Manfred
Bestuurders:
Coördinerend directeur financiën en infrastructuur: Dhr. Dejonckheere Herman & mevr. Joosten Patricia
Coördinerend directeur pedagogie en organisatie Dhr. lecoutre Tony & dhr. Timperman Geert